ÁSZF

Hatályos: 2020. április 1. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató www.borsdesign.com és www.borsdesign.hu weboldalán (továbbiakban: Honlap) elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit.

1. SZOLGÁLTATÓ

Név:

 

Bata Péterné e.v.

Cím:

 

1032, Budapest, San Marco utca 17.

Adószám:

 

69848711-1-41

Közösségi adószám:

 

HU69848711

Képviselő neve:

 

Bata Péterné

Telefon:

 

0630 952 6999

Email cím:

 

borsdesign@gmail.com

Ügyfélszolgálat:

 

0630 952 6999, borsdesign@gmail.com

Számlavezető pénzintézet:

 

OTP

Számlaszám:

 

11773030-00879132-0000000

 

1.1 Tárhelyszolgáltató:

Név: DiMa.hu Kft.

Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Postai cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

E-mail címe: info@dima.hu

Telefonszáma: 06-30/661-3609

Adószáma: 14079665-2-09

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus piactéren (továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

2.2 A Felhasználó a Honlap használatával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, megértette, tudomásul vette és elfogadta.

2.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó elfogadja. A hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető és tartalmazza a hatálybalépés napját. A Honlap használatára a használat napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2.4 A Honlap teljes egésze - a Honlapon megjelenő szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek - szerzői jogvédelem alá tartoznak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen tartalmi és formai elemek Bata Péterné kizárólagos tulajdonában állnak, annak használatára és felhasználására kizárólag Bata Péterné jogosult. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Honlap működését zavarni, vagy annak tartalmát módosítani.

2.5 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Bata Péterné a tulajdonosa a www.borsdesign.com, www.borsdesign.hu valamint a www.facebook.com/borsdesign oldalnak is. Tekintve, hogy ezeken az oldalakon is a Honlapon található termékek szerepelnek, ezért ezekre az oldalakra is a jelen ÁSZF szerzői jogra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3. A WEBSHOPBAN MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

3.1 A www.borsdesign.com, www.borsdesign.hu honlapon Bata Péterné tervei alapján saját kezűleg elkészített ékszerei vásárolhatók meg.

3.2 A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni a Webshopban. A termék információs oldala tartalmazza a termék méretét, legfőbb jellemzőit, Szolgáltató egyéb megjegyzését termékével kapcsolatosan. A Webshopban szereplő fotón látható termék nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Felhasználó részére megküldésre kerülő terméktől. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

3.3 A Honlapon szereplő termékek nemcsak online, hanem személyesen is megvásárolhatóak, a Honlap menüjében a Boltok alatti listában szereplő üzletekben.

3.4 A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, de a Felhasználó az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a Webshopban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell töltenie.
A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A Webshop regisztrált Felhasználója vásárlás előtt felhasználó nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a Webshopba. Ha a Felhasználó elfelejtette jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer egy ellenőrző kódot küld. Az ellenőrző kódot beírva Felhasználó beírhatja az új jelszavát.

3.5 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.6 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.7. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

4.1 A termékek kategória szerinti csoportjait a Honlap közepén/tetején található menüsoron választhatja ki a Felhasználó. A menüsoron a kiválasztott kategóriában megjelennek az adott kategória termékei. A termékre, vagy a Részletekre történő kattintással annak részletei, információs oldala látható a termék fotójával.

4.2 Felhasználó a termék kosárba helyezését követően visszatérhet a Webshop menüsorában található termékekhez, vagy választhatja a Kosárba helyezett termékkel kapcsolatban a Megrendelés megkezdését a Pénztárra történő kattintással, vagy a Kosárból a termék eltávolítását. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti bármikor vásárlása folyamán.

4.3 A Pénztárra való kattintással lehetőség van regisztráció nélkül, vagy regisztrált vásárlóként vagy regisztrációval vásárolni. A megrendelés és a szállítás miatt minden esetben szükséges, hogy Felhasználó kitöltse a Felhasználói adatlapot elérhetősége és címe feltüntetésével. Ennek megadását követően a Szállítási és Fizetési mód kiválasztását követően rendelhető meg a termék. A Kosár tartalma egészen a Megrendelés elküldéséig (Megrendelés ikonra kattintásig) módosítható és törölhető.

4.4 Megrendeléskor a Felhasználó elfogadja rendelése összegét (összesítés), valamint az ÁSZF-et. E nélkül a megrendelés nem jön létre.

4.5 A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően elektronikus úton haladéktanul visszaigazolja a megrendelést a Felhasználó felé. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni kell a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül a szerződési kötelezettség alól. Amennyiben a Felhasználó rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a Szolgáltató a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudja. Szolgáltató a megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállal.

4.6 A Felek közötti szerződés a Felhasználó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, valamint a Megrendelés ikonra kattintás megerősítését követően, az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. A felek között ily módon létrejött szerződés magyar nyelvű, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, nem kerül rögzítésre és nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, betartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A megrendelések leadása a Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a Honlapon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

5.2 A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek postára adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

5.3 A Honlapon szereplő termékek ára magyar forintban értendő, bruttó ár, tartalmazza a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adót (továbbiakban: ÁFA). A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költség tartalmazza a csomagolás díját.

5.4 A termék(ek) vételárának kiegyenlítése banki átutalással, a Szolgáltató OTP-nél vezetett 11773030-00879132-00000000 sz. bankszámlaszámára. A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.

5.5 Átutalásnál a közlemény rovatban a visszaigazolásban szereplő megrendelési számot fel kell tüntetni.

5.6 Paypal fizetési mód választásakor a Paypal biztonságos fizetési rendszerén keresztül fizethet előzőleg regisztrált bankkártyájával.

5.6 Amennyiben a Felhasználó az átutalást, illetve Paypalt választotta a megrendelésben és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

5.7 A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a Szolgáltató a termékekkel együtt, vagy online emialen küldi meg a Felhasználó részére.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1 A Webshopban megrendelt termék átvétele belföldön Foxpost, illetve GLS szállítással lehetséges.

6.2 Foxpost, GLS szállítás esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató az Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Felhasználó által megjelölt címre szállíttatja ki a Foxpost, vagy GLS szolgáltatásával.

6.3 Foxpost, vagy GLS szállítás esetén a vételár bankszámlára történő beérkezését követő 3 munkanapon belül történik a feladás, csomag formájában.

6.4 A Szolgáltató Foxpost automatába helyezés, illetve futárnak történő átadás határidejéért vállal felelősséget. A Foxpost automatánál feladást követően a Foxpost a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A futárnak adást követően a GLS a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.5 Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató vállalja a termék mielőbbi elkészítését. Az elkészítés időtartama átlagosan 3-5 munkanap.

6.6 Az előre kifizetett ellenértéket a Szolgáltató a tájékoztatást követően legkésőbb 15 napon belül visszautalja a Felhasználó részére, amennyiben megrendelt terméket nem tudta elkészíteni.

6.7 Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést tapasztalna a terméken, a szállítmányozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az terméket és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

6.8 Amennyiben a Felhasználó rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a Felhasználót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Felhasználó megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén akkor erre a korábbi banki átutalás esetén akkor van lehetőség ha a Felhasználó a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét.

6.9 Amennyiben a Szolgáltató felszólítására a Felhasználó 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben az ismételtkézbesítés összeg összegét, úgy a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja a már megfizetett vételárat a Felhasználó részére.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1 A Felhasználó a Webshopban megrendelt termékek megvásárlásától 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik.

7.2 A Felhasználó e-mailben küldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF 1. Szolgáltatóra vonatkozó fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

7.3 Elállás esetén a Felhasználó köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére a terméket. A visszaküldés költségeit a Felhasználó viseli. Elállás esetén a Felhasználó a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni.

7.4 Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a Szolgáltató a Felhasználó által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Felhasználónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát. A Szolgáltató a szállítási költséget nem téríti vissza.

8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

8.1 A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8.2 Szolgáltató a termékeire 6 hónap garanciát vállal. A Szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

8.3 A jótállási és szavatossági igényre vonatkozó értelmező összefoglaló megtalálható a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/taxonomy/term/18

8.4 Szavatossági igény érvényesítésére kizárólag a Webshopban vásárolt termék esetén van mód.

8.5 A Felhasználó a hibás termék kijavítása érdekében a hibás terméket, illetve a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát a Szolgáltató részére megküldi. Amennyiben a számlát a Felhasználó nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az a Szolgáltató által készített termék, úgy a Szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

8.6 Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a fentiek alapján, úgy erről a Felhasználót tájékoztatja és a terméket a Felhasználó költségére utánvéttel visszaküldi. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) a Szolgáltatót terhelik.

9. PANASZÜGYINTÉZÉS

9.1 A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Bata Péterné e.v.
Levelezési cím: 1032 budapest, San Marco utca 17.
Telefon: 0630 952 6999

Email: borsdesign@gmail.com

9.2 A panaszok elintézéséhez szükséges, hogy a Felhasználó közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy Szolgáltató azonosítani tudja a panasszal érintett teljesítést.

9.3 A Szolgáltató a szóbeli panaszt, megvizsgálja és tájékoztatja álláspontjáról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, írásban meg kell küldenie a Szolgáltató részére a panaszát.

9.4 A Szolgáltató az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgálja és megválaszolja, válaszát indokolja.

9.5 Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (www.nfh.hu) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Online Vitarendezési Platform:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon:06 (1) 488 21 31

9.6 Szolgáltató a panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrzi.

10. EGYÉB

10.1 Webshop, Honlap és a termékek árainak módosítása
A Szolgáltató a Honlap tartalmát folyamatosan frissíti, és termékeinek árait módosíthatja. A Honlapon forgalmazott termékek árai a módosítás Honlapon történő közzétételét követően lép hatályba, és a módosított ár csak a módosítást követő tranzakciókra érvényes.

10.2 Technikai korlátok
A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

10.3 Irányadó jogszabályok
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.